Blog archives
Ultimele comentarii
No comments
Blog search

Gheranda Samhita

Posted on1 Luni ago by 32
Favorite0
Gheranda Samhita

Cele șapte capitole ale lucrării sunt fiecare dedicate descrierii celor șapte modalități (și totodată niveluri) fundamentale ce alcătuiesc sistemul yoga oferit de înțeleptul Gheranda, fiecare dintre acestea conducând, dacă este perfecționat, la dobândirea de către yoghin, a unei calități spirituale esențiale în vederea identificării sale extatice cu Conștiința Dumnezeiască.

În primul capitol, Gheranda descrie tehnicile de purificare fizică și subtilă (dhauti, sodhana, kriya), această descriere fiind cea mai completă pe care o putem întâlni în toate manualele tradiționale de Hatha Yoga care s-au păstrat până în ziua de azi. Realizate așa cum trebuie, aceste tehnici conduc la o purificare și o armonizare foarte profundă a întregii ființe.

Capitolul al doilea este dedicat prezentării posturilor yoghine esențiale (asana). Sunt oferite 32 de asana-e, ceea ce constituie, de asemenea, cea mai cuprinzătoare prezentare de acest gen dintr-un text tradițional Hatha Yoga. Pentru comparație, Siva Samhita oferă doar 4 asana-e, iar în Hatha Yoga Pradipika sunt descrise doar 15 asana-e. Practica perseverentă a asana-elor, menționează Gheranda, oferă yoghinului o mare forță (putere) interioară.

Capitolul al treilea este dedicat prezentării tehnicilor speciale de trezire a energiei Kundalini (mudra-ele), fiind oferite nu mai puțin de 25 de mudra-e secrete (mai multe decât în oricare altă lucrare tradițională de Hatha Yoga), care îi dăruiesc practicantului starea de fermitate spirituală plină de eficiență realizatoare.

Cel de-al patrulea capitol prezintă aspectele esențiale referitoare la tehnicile de "decuplare" (izolare sau interiorizare, pratyahara) a conștiinței practicantului de la realitatea senzorială imediată, pentru a dobândi astfel pacea profundă a minții.

Cel de-al cincilea capitol prezintă tehnicile de pranayama (tehnicile bazate pe suflul subtil respirator, prana), precum și etapele preliminare în pranayama, care includ alegerea unui loc cât mai adecvat pentru practică și a unui moment optim pentru începerea practicii, regulile de bază referitoare la alimentație și tehnicile pregătitoare de purificare a canalelor energetice (nadi). Sunt oferite 10 procedee de pranayama, prin a căror practică sistematică yoghinul dobândește o stare specifică de înălțare interioară și de lejeritate luminoasă. Putem remarca aici o inversiune față de ordinea uzuală de prezentare a etapelor fundamentale în yoga, în care mudra-ele și tehnicile de pranayama sunt, pe de o parte, prezentate împreună și, pe de altă parte, sunt oferite înaintea tehnicilor de pratyahara

Capitolul al șaselea este consacrat descrierii tehnicilor de meditație (dhyana), care sunt structurate în trei categorii fundamentale și care, practicate constant și perseverent, conduc la revelarea Esenței dumnezeiești din ființa yoghinului (Sinele etern, atman) prin "yoga meditației" (dhyana yoga).

În sfârșit, cel de-al șaptelea capitol al lucrării oferă o descriere inițiatică a stărilor de extaz dumnezeiesc (samadhi), care sunt clasificate în șase mari categorii și care constituie, în viziunea înțeleptului Gheranda, cea mai înaltă formă de yoga: samadhi yoga sau raja yoga, aici raja yoga având o semnificație diferită de cea care îi este atribuită de Patanjali în Yoga Sutra. Samadhi yoga conduce la starea de eliberare deplină și de uniune perfectă și plenar identificatoare cu Dumnezeu.

Citește mai mult

Leave a Comment
Leave a Reply
Please login to post a comment.

Meniu

Settings

Create a free account to save loved items.

Sign in

Creați un cont gratuit pentru a utiliza lista de dorințe.

Sign in